Referat af generalforsamling 2020

REFERAT

Generalforsamling 24. feb. 2020 i RIFs klubhus

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Formanden bød velkommen. Johannes Thulesen valgt som dirigent.
  2. Johan Galster valgt som referent
  3. Valg af stemmetæller: Frands Bennetsen og Erik Ørving
  4. Årsberetning:

Årsberetning for RIF 2019 ved Jens Midtgaard:

99 medlemmer i gymnastik, 110 i svømning og 34 i fodbold.

Årsberetning fra Skytterne 2019 ved Henrik Pangel:

106 medlemmer. Mange nye medlemmer, ikke mindst yngre og unge.

Skydning foregår i kælderen og på skydebane Vest.

Udendørs: 200 meterskydning er begyndt igen. Banen skal synes af politiet.

Skole DM i skydning: Skytterne sendte et hold til landsdelsfinalerne.

Vi er i gang med at fremstille Id-kort til skytterne, og scanning af kortet er fremover pligtigt ved skydning på udendørsbanen.

Indkøb af ti nye rifler, HTK har givet 34.000 og DGI/DIF 30.000 kroner.

Særligt førstehjælpsudstyr indkøbt, vi skal lige lære at bruge det.

Skytterne overvejer at starte air-soft-skydning.

Begge beretninger vedtaget.

  1. Regnskab

Kassereren fremlagde RIFs regnskab (1000 kr):

Indtægter     144

Udgifter       137

Resultat           7

Balance       436

Budget 2020: baseret på 2019.

Godkendt af bilagskontrollanterne.

Regnskabet godkendt af GF.

 

Helge Johnsen fremlagde Skytternes regnskab (i 1000 kr):

Indtægter     270

Udgifter       299

Heraf           103 til nye rifler

Kassebeholdning     218

Passiver       577

Godkendt af bilagskontrollanterne.

Regnskabet godkendt af GF.

  1. Forslag
  2. Valg af formand   Jens Midtgaard genopstillede og blev valgt til formand for hele RIF.

Skytterne har valgt bestyrelse for skytteafdelingen:

Formand Henrik Pangel

Kasserer: Helge Johnsen

Medlemmer: Svend Erik Rasmussen, Pia Eriksen, Palle Andersen.

Suppleanter: Rune Storm Hammer, Peter Holk, Kenneth Rolander, Henrik Ole Pedersen, Bjarne Kristensen, Jesper Helmersen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Rina og Mogens har ønsket at træde ud af bestyrelsen.

Erik Ørving valgt.

Frands og Yvonne er på valg og blev genvalgt for en toårig periode

9. Valg af suppleanter Gitte Pedersen valgt.

  1. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant

Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev genvalgt som kontrollanter og Ulla Christensen som suppleant.

11.Valg af fanebærer Kurt Thomassen blev genvalgt.

  1. Forslag: RIF kan deltage i Hedelandsløbet

RIF bør gentage julegåturen.