Indkaldelse til generalforsamling 2024

RIF afholder generalforsamling mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.30 i klubhusets lokaler på Reerslev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Aflæggelse af beretninger

5. Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget

6. Behandling af forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af bilagskontrollanter

11. Valg af fanebærer

12. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne.