Generalforsamling d. 10. februar 2016

REFERAT

Generalforsamling 10.2.2016

i RIFs klubhus

 

 1. Valg af dirigent. Johannes Thulesen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ved omdeling d. 20-24. jan. Dvs den var lovligt indkaldt.

 

 1. Valg af referent. Johan Galster blev foreslået og valgt.

 

 1. Valg af stemmetæller. Annelise Hansen blev foreslået og valgt.

 

 1. Aflæggelse af beretning

Formanden Christina Brandt: Der er 250 medlemmer.

Svømning er fortsat foreningens største aktivitet. For to år siden var svømmehallen lukket i et halvt år. Hvor vi frygtede for om det nu lykkedes at få medlemmerne tilbage, blev virkeligheden, at vi have meget stor tilslutning i 2014/15. Nuværende sæson har god tilslutning, men ikke helt på højde med sidste sæson.

Foreningen har nu en veletableret livredder gruppe, drevet af Mogens. Der er to faste undervisere, hvoraf vi forventer at skulle finde en ny til næste sæson for babysvømningen. Hovedaktiviteten foregår om lørdagen mellem 8 og 10, inklusiv morgenmad for dem der vælger det. Men der er også motionstræning mandag aften.

Badminton har hidtil været en flok store mænd der lidt sammenbøjet muntrede sig med en fjerbold i gymnastiksalen. Men som en flok køer der blev lukket på græs, springer de nu rundt på 5 baner i Hedehus-hallen. Så nu handler det om, at holde fast på den banefordeling til næste sæson. Men alt tyder på, at foreningen har fået en ny sportsgren på programmet.

Kampsport er nede på tre deltagere. Ud over den ugentlige træning deltager vi sammen med et par andre klubber i træningslejre tre gange om året.

Vi har aftalt med Reerslev Skole, at vi i februar til april skal lave undervisning i kampsport for 3. og 5. klasse, fire eftermiddage til hver klasse.
Et af vores fhv. medlemmer har lige deltaget i DM i ju jutsu (dog uden at opnå en placering).

Fodbold endte på 55 medlemmer i 2015. Vi var fem 8 mandshold – 3 senior, 1 old-boys, og 1 veteranhold.

Holdene er tilmeldt hos DBU/SBU. Ikke de store resultater, de fleste hold blev i midten af puljerne

Men humøret er stadigt højt – Holdene er ikke total seriøse, men spiller fodbold

I Reerslev for at hygge sig med venner og bekendte, og få lidt motion.

Reerslev har rådighed over 2 timers træning om ugen på kunstbanen på Hedehusene Idrætsanlæg. I øjeblikket er det hver lørdag 9-11 indtil 1 april og efter 1 april starter vi op på græs på Reerslevs skole, fodboldbaner

Økonomi: 37-38000,- er kommet ind i kontingent.

Der har i 2015 været Lidt mindre omkostninger/bøder til DBU

Fodbold afdelingen ser frem til den kommende sæson.

Stram op går godt – og de er glade for det. Op til 20 deltagere

Så glade at de spurgte til et hold mere – og derfor oprettede jeg Coretræning med Yogastræk om onsdagen. Der er mange gengangere fra om mandagen, men også nogle nye.
Der kommer hele tiden nye til. PT er vi omkring 12-13 om onsdagen.

Bordtennis er stadig 3 aktive spiller + 1 sygemeldt og muligvis 2 på vej til holdet.
Det ser ud til vi overlever i serie 3 til næste år med 5 holdkampe tilbage. Vi har fået træning af en elitespiller fra Roskilde over 4 gange. 

Børnegym er lige nu 8 piger på “prinsesser af Reerselv”. Både Lea og Line er tilstede hver gang for at holde styr på pigerne! De er 4-5år. Holdet går op i grundlæggende gymnastikøvelser, rytmegymnastik, danser, leger samt laver serier med og uden håndredskaber.

De glade for at gå der, og er ikke altid enig i at timen er slut…:-)
I dec. lavet de flere små “serier” + kolbøtter på måtte, som vi viste til julehygge-show.

Jubilæum

Og så er det i år vores forening fejrer 150 års jubilæum. Til at arrangere det, er der nedsat et udvalg i samarbejde med skytterne. Det er mit håb, at udvalget må lægge op til at fejre vores forening på bedste vis.

Skytterne, Helge Johnsen:

Antal medlemmer: 46

Riffelafdelingen havde i år tilmeldt to hold på cal. 0.22 og to hold på luftriffel. Turneringen er endnu ikke færdig, derfor kendes de endelige placeringer ikke. Vi har for tiden 3 juniormedlemmer pga. skoleskydningen. Her placerede vi os som nummer 5 i de indledende skydninger. Det betød, at vi gik videre til Landsdelsmesterskaberne, hvor vi blev nr. 4.

I pistol har der været stærk fremgang i antal. Vi har indført en ny pistolklasse cal. 45.Sidste år deltog vi i 25 meter turneringen på cal. 22 og GPA (9mm og cal. 45)

Vi skød 15 divisionsskydning, hvilken vi vandt. Vi er nu udtaget til DM

Som noget nyt har vi skudt combipistol på 15 meter.

Vi deltog i DM på både 15 meter og 25 meter.

Derudover har vi skudt terrænskydninger i hele Danmark i samtlige calibre.

25 meter banen er nu ombygget, således at vi nu kan skyde med kappeklædt ammunition, hvilket både sviner mindre og er billigere end bly.

Indendørsbanen blev synet og godkendt for to år, fordi politiet syntes den var yderst ren og velholdt.

Kommentarer fra deltagerne:

Samarbejde med Reerslev skole: Skolen har ikke været samarbejdsvillig omkring tilbud om aktiviteter med kampsport, skolen har trods venlige opringninger og mails igennem et helt år ikke reageret før vi henvendte os til inspektøren. Skytterne havde samme oplevelse i begyndelsen omkring skoleskydning.

Frands Bennetsen og Johan Galster havde stor ros til gymnastikken og til instruktørerne for de to børnehold.

Helge Johnsen: Skytternes bestyrelse vil gerne holdes informeret om fælles forhold og om GF, herunder evt. formøder

Beretningerne blev godkendt.

 

 1. Aflæggelse af regnskab

RIF Overskud 47033 kr, beholdning 307360 kr. Regnskab vedtaget.

Budget baseret på 2015’s tal blev fremlagt og vedtaget

Både regnskab og budget blev godkendt.

Skytter: salg af skud 31000 kr., lodsedler 7000 kr.

Investering i elektronisk markering på skydebane vest.

Formue 188.000 kr. Overskud 7.600 kr. Regnskab og budget er vedtaget på skytternes GF.

Skytternes regnskab blev taget til efterretning.

 

 1. Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af formand

Formandsposten er på valg, og Christina ønsker at aftræde for at blive menigt medlem.

Jens Midtgaard blev foreslået og valgt med applaus.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Frands Bennetsen er på valg – genvalgt

Rina Nielsen er på valg – genvalgt

Bjarne Christiansen og Kenneth Omkvist er ikke på valg i år.

Christina Brandt, Mogens Andersen og Johan Galster er valgt for en to årig periode.

 

 1. Valg af suppleanter

Gitte Pedersen blev valgt.

 

 1. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant

Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev genvalgt som kontrollanter

og Ulla Christensen som suppleant.

 

 1. Valg af fanebærer

Kurt Thomassen blev genvalgt.

 

 1. Evt.

Jens om RIFs jubilæum: Sæsonafslutningen d. 16. april vil stå i 150 års-jubilæets tegn og blive holdt over temaet gymnastik gennem tiden. Flere af holdene er ved at finde temaer som vil gøre det til en festlig oplevelse.

Cafeudvalget vil lave et særligt arrangement med RIF som tema. Landsbylauget vil lade Sankt Hans-bålet blive i RIFs tegn.

Skytterne har en gruppe af medlemmer vedr. tilrettelæggelse af jubilæet. Har undersøgt en række arkiver og fundet en del nye oplysninger. Hedehuset er bestilt til jubilæumsfest d. 17. sept. Reception 12. sept. på skydebane vest.

 

Dirigenten sluttede af med at takke for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.