Generalforsamling 2019

Tirsdag d. 26. feb. kl. 19.30 i klubhusets lokaler på Reerslev Skole  Mød op og hjælp os med at drive en god idrætsforening  Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetæller Aflæggelse af årsberetning fra RIF…

Sæson 2019-2020 – her er programmet

Detaljer findes under de enkelte hold faneblad. Effekt: Start: Mandag den 26. august, kl 18-19 på skolen. Instruktør: Gitte Pedersen. Børne- og forældrehold: Start: Tirsdag d. 1. okt., kl. 16:45-17:45 på skolen. Kontaktperson: Kenneth Munk Kampsport: Start: Tirsdag d. 13. august kl 18-19.30…

Generalforsamling d. 10. februar 2016

REFERAT Generalforsamling 10.2.2016 i RIFs klubhus   Valg af dirigent. Johannes Thulesen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ved omdeling d. 20-24. jan. Dvs den var lovligt indkaldt.   Valg af referent. Johan Galster blev…