Sæson 2018 til 2019 – vi er igang med planlæningen

Effekt: Start: Mandag den 27. august, kl 18-19 på skolen. Instruktør: Gitte Pedersen. Yoga: I år er der tre hold a 1, 1½ og 2 timers varighed på skolen. Under planlægning. Instruktør: Rune Skougaard. Kampsport: Start: Tirsdag d. 14. august kl 18-19.30…

Generalforsamling d. 10. februar 2016

REFERAT Generalforsamling 10.2.2016 i RIFs klubhus   Valg af dirigent. Johannes Thulesen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ved omdeling d. 20-24. jan. Dvs den var lovligt indkaldt.   Valg af referent. Johan Galster blev…

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling i Reerslev Skytte- og Idrætsforening 2012   Afholdt den 27. februar 2012 kl 19.30 i klubhuset.   Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab og gennemgang      af…